Τι κάνει τις ταπετσαρίες Marburg να ξεχωρίζουν

RAL

Το 1991 περισσότεροι από 60 κατασκευαστές ταπετσαριών δημιούργησαν έναν οργανισμό επιβεβαίωσης ποιότητας για να ικανοποιήσουν τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά την οικολογική συμβατότητα των υλικών και έθεσαν τα προϊόντα τους σε τακτικούς ελέγχους. Σε συνεργασία με αρκετά ινστιτούτα και συντελεστές θεσπίστηκαν αυστηρές και αναλυτικές προϋποθέσεις πολύ αυστηρότερες από αυτές που ορίζει ο νόμος. Αυτές έπειτα υιοθετήθηκαν από το Γερμανικό ινστιτούτο επιβεβαίωσης ποιότητας (RAL). Η τήρηση αυτών των κανόνων οικολογίας και υγιεινής ελέγχεται τακτικά από το ανεξάρτητο ινστιτούτο Fraunhover στο Braunschweig. Μόνο τα προϊόντα που καλύπτουν αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές φέρουν την σφραγίδα ποιότητας RAL. Πρέπει μεταξύ άλλων να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  1. Να μην έχουν χλωριούχο βινύλιο (vinyl chloride)
  2. H ουσία Φορμαλδεΰδη, η οποία βρίσκεται παντού, θα πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ορίζει ο νόμος
  3. Οι χρωστικές ουσίες να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα
  4. Οι σταθεροποιητικές ουσίες των ταπετσαριών δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο ή κάδμιο
  5. Να μην έχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)
  6. Να μην έχουν χλωριομένους διαλύτες ή αρωματικές ουσίες
  7. Να μην έχουν πτητικούς πλαστικοποιητές

Οι ταπετσαρίες που φέρουν το σύμβολο RAL εγγυώνται στον τελικό καταναλωτή την συμμόρφωση τους με τους πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την υγεία και την οικολογία. Δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες για την υγεία ή το περιβάλλον. Όλες οι ταπετσαρίες Marburg φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας RAL.

Emissions Dans L’air Interieur

Οι ταπετσαρίες Marburg πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει το αυστηρό Γαλλικό πιστοποιητικό “Émissions dans l’air intérieur“.

DIN EN ISO 9001

Το σημαντικό πιστοποιητικό ποιότητας DIN EN ISO 9001, έχει αποδοθεί στο εργοστάσιο ταπετσαριών Marburg από το 1996. Είναι απόδειξη της εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων Marburg και μια σημαντική συμβολή στην σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Marburg και τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

CE

Το πιστοποιητικό CE ορίζει πως τα προϊόντα που το φέρουν καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες. Κάθε ρολό Marburg έχει την σφραγίδα CE πάνω στην ειδική ετικέτα – ταυτότητα που το συνοδεύει.